Registrace do Junáka za rok 2020

/1/ Základní informace o registraci

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s žádostí o zaplacení registračního poplatku, který se vztahuje k příštímu kalendářnímu roku 2020.

Jedná se o částku, která je složena ze tří částí. První část, kterou tvoří necelá třetina částky, je členský příspěvek do vyšších organizačních jednotek, který pokrývá náklady na provoz ústředních, krajských a okresních orgánů Junáka. Dále pojištění řádně registrovaných členů na všech pořádaných akcích a také se zpětně přerozděluje i na vybrané akce. Další část (necelá sedmina celku) pokrývá náklady spojené se skautskými časopisy a členskou kartu. Zbytek částky je odváděn na činnost našeho střediska potažmo oddílů. Pro podrobnější informace můžete kontaktovat mě. 

/2/ Platba registrace

Letošní částka činí 750,- na každého registrovaného člena v našem středisku. Prosím o provedení Vaší platby do neděle 29. 11. 2019.

Platbu lze provést:

 • Osobně v hotovosti před nebo po schůzce našim vedoucím.
  (Bude Vám vystaven doklad o přijetí.)  Neposílejte prosím částku registrace po Vašich dětech.
 • Bankovním převodem na účet č.: 4 010 038 908 / 2010, Fio banka a.s., kde variabilním symbolem je rodné číslo dítěte + do poznámky uveďte případnou výši daru.

V případě platby bankovním převodem sdělte tuto informaci taktéž e-mailem na: dominik.mozek@gmail.com (vedoucí oddílu)

Pokud chcete naši činnost více podpořit, můžete zaplatit jakkoliv vyšší částku (na požádání Vám můžeme vystavit darovací smlouvu neziskové organizaci pro odpočet daně z příjmu). Bez dotací a darů by naše středisko nedokázalo dostatečně materiálně zaopatřit pořádané akce a proplácet náklady spojené s kvalifikací a vzděláním vedoucích.

Děkujeme za důvěru, kterou v nás vkládáte i za včasné zaplacení registrace.

Vedoucí Vašich dětí

Zahajovací výlet – upraveno

Doplněno o podrobné informace:

Sraz: 14. 9. 2019 v 8:45 ve vestibulu Hlavního nádraží
Návrat: 15:59 tamtéž
S sebou: skautský kroj, jídlo a pití na celý den, 30 kč, pláštěnku, oblečení do přírody, dobrou náladu


Původní text:

Vážení rodiče, bratři skauti a vlčata,

se začátkem tohoto školního roku (2019/2020) nás všechny čeká zahajovací výlet, který se již neúprosně blíží.
Dovolím si Vás předem informovat ohledně termínu výpravy a dále Vás požádat o rezervaci daného data pro Vaše syny, protože účelem letošní výpravy nebude “pouhé” zahájení naší roční skautské činnosti, ale navíc se kluci na výpravě dozví něco o velkých změnách ve vedení našeho oddílu.

Zahajovací výlet proběhne 14. 9. 2019 a bude probíhat přibližně od 9:00 do 16:00 tedy jako běžný jiný výlet na celý den, kde trasa bude dlouhá přibližně 10 km.

O podrobnějších informacích Vás budeme kontaktovat později a to nejen zde, ale i po e-mailu, jak jste zvyklí.

Přeji odpočinkové prázdninové dny

Václav Chvíla
vedoucí oddílu

Registrace do Junáka na rok 2019

/1/ Základní informace o registraci

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s žádostí o zaplacení registračního poplatku, který se vztahuje k příštímu kalendářnímu roku 2019.

Jedná se o částku, která je složena ze tří částí. První část, kterou tvoří necelá třetina částky, je členský příspěvek do vyšších organizačních jednotek, který pokrývá náklady na provoz ústředních, krajských a okresních orgánů Junáka. Dále pojištění řádně registrovaných členů na všech pořádaných akcích a také se zpětně přerozděluje i na vybrané akce. Další část (necelá sedmina celku) pokrývá náklady spojené se skautskými časopisy a členskou kartu. Zbytek částky je odváděn na činnost našeho střediska potažmo oddílů. Pro podrobnější informace můžete kontaktovat vedoucího oddílu.

/2/ Platba registrace

Letošní částka činí 750,- na každého registrovaného člena v našem středisku. Prosím o provedení Vaší platby do neděle 2. 12. 2018.

Platbu lze provést:

 • Osobně v hotovosti před nebo po schůzce našim vedoucím.
  (
  Bude Vám vystaven doklad o přijetí.)

 • Bankovním převodem na účet č.: 4 010 038 908 / 2010, Fio banka a.s., kde variabilnísymbolem je rodné číslo dítěte + do poznámky uveďte případnou výši daru.

Neposílejte prosím částku registrace po Vašich dětech. V případě platby bankovním převodem sdělte tuto informaci taktéž e-mailem na: v.chvila@seznam.cz (vedoucí oddílu).

/3/ Závěrem…

Pokud chcete naši činnost více podpořit, můžete zaplatit jakkoliv vyšší částku (na požádání Vám můžeme vystavit darovací smlouvu neziskové organizaci pro odpočet daně z příjmu). Bez dotací a darů by naše středisko nedokázalo dostatečně materiálně zaopatřit pořádané akce a proplácet náklady spojené s kvalifikací a vzděláním vedoucích.

Děkujeme za důvěru, kterou v nás vkládáte i za včasné zaplacení registrace.

Vedoucí Vašich dětí

Termíny schůzek pro rok 2018/2019

Vážení rodiče,

na zahajovacím výletě jsme sestavili termíny schůzek dle dispozic vedoucích a všech dostupných informací od Vašich synů.
Někteří z kluků již byli přeřazeni do starších družin a dále jsme některé družiny rozšířili o nováčky. Přesné informace jsme vám předali na Vaše uvedené e-mailové adresy a proto si zde dovolím uvést pouze termíny schůzek pro jednotlivé družiny:

Sokolíci – čtvrtek od 16.45 do 18.15
Káňata – úterý od 16.00 do 18.00
Ostříži – pondělí od 17.00 do 18.45
Změny jsou vyhrazeny.

V případě nějakých nejasností či potřebné změny termínu nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,
Václav Chvíla
vedoucí oddílu

Konec skautského roku 17/18

Vážení rodiče,

neúprosně se blíží konec školního roku a s ním i vyvrcholení toho skautského. Rádi bychom Vás informovali o jeho průběhu v následujícím textu.

Nejbližší akcí bude Zakončovací výlet:
Sraz
je 16. 6. v 7:30 v hale Hlavního nádraží v Brně. Prosíme o dochvilnost, vlak odjíždí 7:45.
S sebou
je potřeba mít jídlo a pití na celý den (jeden toust a půl litru coly nestačí), věci na schůzku a 100 Kč na dopravu.
Na sebe je potřeba mít kroj – jedná se o slavnostní zakončení celého roku. Dále pořádné boty, vhodné kalhoty dle počasí a pokrývku hlavy.
Návrat bude v 18:10 v hale Hlavního nádraží v Brně.

 

Dalším důležitým datem bude Předtáborová schůzka s rodiči:
Tato schůzka je určená primárně pro rodiče, jejichž dítě jede na tábor poprvé a mají nějaké dotazy nebo obavy týkající se tábora, případně tápou s pořizováním táborové výbavy. Vítáni jsou však všichni rodiče.
Schůzka proběhne v pondělí 18. 6. v 18:00 v naší klubovně na náměstí Míru.

 

Poslední námi pořádanou akcí v tomto školním roce bude Tábor:
Všechny propozice jsou ke stažení zde.
Pokud jste zatím nestihli odevzdat přihlášku, učiňte tak prosím co nejdříve. Platbu za tábor je potřeba provést do 16. 6.

Sokolíci výlet

14. 4. 2018

Sraz: 8:30 u klubovny

Návrat: cca 16:05 tamtéž

S sebou: vhodné oblečení a boty, jídlo a pití, věci na schůzku.
Jízdenky :

 • S šalinkartou na zóny 100+101 – 1x 60min, 2 zóny
 • Bez šalinkarty – 1x jízdenka na 3 zóny +1x 15min, 2 zóny

Registrace na rok 2018

Vážení a milí rodiče,

obracím se na Vás s žádostí o zaplacení registračního poplatku, který bude na příští rok 2018 činit 750 Kč. Dále bych Vás chtěl požádat o zaplacení této částky do neděle 17. prosince 2017.

Platba lze provést:

 • hotově před nebo po schůzce našim vedoucím (bude vystaven doklad o přijetí)

 • Bankovním převodem na účet č.: 4 010 038 908 / 6800, Sberbank CZ a.s.,
  (variabilním symbol je rodné číslo dítěte + do poznámky uveďte případnou výši daru)
  V tomto případě prosím o informaci, že jste platbu provedli na mail: v.chvila@seznam.cz

Registrační poplatek je složen z části, kterou skautské středisko odvádí na vyšší organizační jednotky Junáka a z částky určené pro vlastní provoz.

Z odváděné částky se pokrývají náklady na provoz ústředních, krajských a okresních orgánů Junáka, pojištění řádně registrovaných členů na všech pořádaných akcích a také se zpětně přerozdělují i na vybrané akce. V ceně registrace je i skautský časopis.
(Více na: http://casopisy.skaut.cz/)

Pro Sokolíky budeme objednávat „Světýlko“, pro Káňata a Ostříže „Skaut”. Lze si však zvolit jiný, pokud nám to do 17. 12. 2017 sdělíte.

Pokud chcete naši činnost více podpořit, můžete zaplatit jakkoliv vyšší částku (na požádání Vám můžeme vystavit darovací smlouvu neziskové organizace pro odpočet daně z příjmu). Bez dotací a darů by naše středisko nedokázalo dostatečně materiálně zaopatřit pořádané akce.

Děkuji za důvěru, kterou v nás vkládáte i za včasné zaplacení registrace.

S pozdravem, vedoucí Vašich dětí.

Pro případné dotazy se obracejte na vůdce oddílu: Václav Chvíla, v.chvila@seznam.cz, 775 586 600

Schůzka Ostřížů 15.12 – Bruslení

Družina Ostřížů se ve čtvrtek 15.12 2017 vypraví bruslit. Schůzka začne už v 16:00 (začátek bloku bruslení) a sejdeme se u vstupu na kluziště na Kraví hoře.

S sebou je potřeba mít:

– 30,- kč

– brusle

– RUKAVICE – bez nich kluci nebudou vpuštěni na led

– kdo má, tak helmu (ne cyklistickou)

 

Sportu ZDAR!