Betlémské světlo 2019

A je to tu zase, vánoční čas nadešel a naším posláním se opět stalo Světlo z Betléma, ktéré předáváme hned několika způsoby:

21. 12. 2019 – Rozvoz Světla vlakem

Sejdeme se nejpozději v 6:15 v hale Hlavního nádraží. Letos jedeme směr Luhačovice a akce je jen pro vybrané členy. Vzorně upravený kroj se všemi náležitostmi je samozřejmostí.

23. 12. 2019 – Vánoce na radnici

Den před Štedrým dnem rozdáváme kolemjdoucím světlo na nové brněnské radnici v rámci akce přichystané městem. Naše služba zde bude začínat ve 12:30 a končit 15:30, takže nejlépe sraz 5-10 minut před začátkem v průchodu do radnice. Po skončení služby je možnost projít si radnici a navštívit její přichystaný program. Opět je na akci potřeba plně osazený a vyžehlený kroj.

24. 12. 2019 – Roznos Světla po naší Čtvrti

V ranních hodinách Štědrého dne roznášíme Betlémské světlo až do domu těm, kteří si o to požádají a vhodí svoji adresu se jménem do připravené schránky v kostele sv. Augustina. Na tuto akci jsou zvaní všichni členové družin našeho oddílu. Konec záleží na počtu roznašečů a adres. Sraz bude jako každoročně v 8:30 před farou kostela na náměstí Míru. Roznášíme také v kroji a Lucernu se svíčkama s sebou.

VÁNOČNÍ VÝPRAVA – 13. – 15. 12. 2019

Milí Sokolíci, Káňata a Ostříži, tímto jste všichni zváni na naši tradiční adventní výpravu, která letos směřuje do bývalého důlního města – Ostravy.

SRAZ: 13. prosince v 16:30 na nádraží v Králově poli.

Jedeme v kroji!

NÁVRAT: 15. prosince v 17:14 tamtéž

CENA: 600 Kč

S SEBOU: spacák, karimatku, oblečení na ven i dovnitř, teplé oblečení, ručník, hygienické potřeby, věci na schůzku, baterku, páteční večeři, dobrou náladu☺.

Přihlašte prosím svého syna závaznou přihláškou do 5. 12. 2019. Na základě přihlášky předem kupujeme lístky do vlaku a rezervujeme ubytování v klubovně místních skautů.

KONTAKT: Dominik Vojta (Mozek): 734 403 325

                      Vojtěch Tonner (Forrest): 604 764 433

Registrace do Junáka za rok 2020

/1/ Základní informace o registraci

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s žádostí o zaplacení registračního poplatku, který se vztahuje k příštímu kalendářnímu roku 2020.

Jedná se o částku, která je složena ze tří částí. První část, kterou tvoří necelá třetina částky, je členský příspěvek do vyšších organizačních jednotek, který pokrývá náklady na provoz ústředních, krajských a okresních orgánů Junáka. Dále pojištění řádně registrovaných členů na všech pořádaných akcích a také se zpětně přerozděluje i na vybrané akce. Další část (necelá sedmina celku) pokrývá náklady spojené se skautskými časopisy a členskou kartu. Zbytek částky je odváděn na činnost našeho střediska potažmo oddílů. Pro podrobnější informace můžete kontaktovat mě. 

/2/ Platba registrace

Letošní částka činí 750,- na každého registrovaného člena v našem středisku. Prosím o provedení Vaší platby do neděle 29. 11. 2019.

Platbu lze provést:

  • Osobně v hotovosti před nebo po schůzce našim vedoucím.
    (Bude Vám vystaven doklad o přijetí.)  Neposílejte prosím částku registrace po Vašich dětech.
  • Bankovním převodem na účet č.: 4 010 038 908 / 2010, Fio banka a.s., kde variabilním symbolem je rodné číslo dítěte + do poznámky uveďte případnou výši daru.

V případě platby bankovním převodem sdělte tuto informaci taktéž e-mailem na: dominik.mozek@gmail.com (vedoucí oddílu)

Pokud chcete naši činnost více podpořit, můžete zaplatit jakkoliv vyšší částku (na požádání Vám můžeme vystavit darovací smlouvu neziskové organizaci pro odpočet daně z příjmu). Bez dotací a darů by naše středisko nedokázalo dostatečně materiálně zaopatřit pořádané akce a proplácet náklady spojené s kvalifikací a vzděláním vedoucích.

Děkujeme za důvěru, kterou v nás vkládáte i za včasné zaplacení registrace.

Vedoucí Vašich dětí

Zahajovací výlet – upraveno

Doplněno o podrobné informace:

Sraz: 14. 9. 2019 v 8:45 ve vestibulu Hlavního nádraží
Návrat: 15:59 tamtéž
S sebou: skautský kroj, jídlo a pití na celý den, 30 kč, pláštěnku, oblečení do přírody, dobrou náladu


Původní text:

Vážení rodiče, bratři skauti a vlčata,

se začátkem tohoto školního roku (2019/2020) nás všechny čeká zahajovací výlet, který se již neúprosně blíží.
Dovolím si Vás předem informovat ohledně termínu výpravy a dále Vás požádat o rezervaci daného data pro Vaše syny, protože účelem letošní výpravy nebude “pouhé” zahájení naší roční skautské činnosti, ale navíc se kluci na výpravě dozví něco o velkých změnách ve vedení našeho oddílu.

Zahajovací výlet proběhne 14. 9. 2019 a bude probíhat přibližně od 9:00 do 16:00 tedy jako běžný jiný výlet na celý den, kde trasa bude dlouhá přibližně 10 km.

O podrobnějších informacích Vás budeme kontaktovat později a to nejen zde, ale i po e-mailu, jak jste zvyklí.

Přeji odpočinkové prázdninové dny

Václav Chvíla
vedoucí oddílu

Zakončovací výlet 15. 6. 2019

Sraz: 7:40 ve vestibulu na nádraží v Brně Králově Poli

Návrat: 16:50 tamtéž

S sebou: jídlo a pití na celý den, 30 kč, pláštěnku, oblečení do přírody, krojový šátek, věci na schůzku, dobrou náladu

Kontakt: Mozek – 734 403 325, v den výletu volejte Vaškovi – 775 589 600

Výprava sokolíků na Žďárské vrchy 17. 5. – 18. 5. 2019

Sraz: V pátek 17. 5. v 16:10 na nádraží v Králově Poli

Návrat: V sobotu 18. 5. v 17:30 tamtéž

S sebou: Oblečení do přírody, pevnou obuv, pláštěnku, páteční večeři, pití (alespoň 1 litr), spacák a karimatku, celtu nebo plachtu (není povinností), nůž nebo jiné tábornické pomůcky, ešus a lžíci, 250Kč

Kontakt: Dominik Vodička (Minerál), tel.: 723 010 306

KVĚTNOVÁ VÝPRAVA KÁŇAT 10.5. – 12.5.2019

Sraz:

10.5.2019 ve vestibulu hlavního nádraží v 14:20  (vlak R 864 Svitavy, odjezd 14:53)

Návrat:

12.5.2019 na dolním nádraží  v 15:30 (vlak rj 79, příjezd 15:22)

S sebou:

páteční večeře, přezůvky, věci na schůzku, baterka, nůž, hygiena, pevná obuv, teplé oblečení, spacák, karimatka, kroj nebo krojový šátek

Cena: 450 kč

Kontakt: Vojtěch Tonner (Forrest) – 604 764 433

Svojsíkův závod 6.4.2019

Sraz: v 8:00 na Mendlově náměstí u zastávky autobusu 52

Návrat: 17:30 tamtéž

S sebou: věci na schůzku, jídlo a pití na celý den, kroj a šátek, oblečení do lesa, šalinkartu nebo 2 lístky na 15 minut a chuť vyhrát

Kontakt: 734 403 325 – Mozek