Úvod

Vítejte na webové prezentaci našeho oddílu, který je společně s 89. chlapeckým, 1. dívčím oddílem a 1. oddílem z Bílovic nad Svitavou, součástí 25. střediska Axinit .

Náš oddíl i celé středisko se hlásí ke křesťanským kořenům skautské myšlenky. Proto se v dětech snažíme rozvíjet vztah k přírodě a Bohu.
Pilířem našeho skautského programu jsou družinové schůzky. Kluci jsou do družinek rozděleni podle věku. Jsou to: nejmenší Sokolíci, starší Káňata a nejstraší Ostříži.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKaždá družina našeho oddílu se schází jednou týdně
v klubovně pod vedením dvou vedoucích.

Do družinového programu patří také družinové výlety
a víkendy strávené ve srubu na našem tábořišti. Kromě družinových, pořádáme také podniky oddílové. Jsou to různá setkání v klubovně při hrách, rukodělech, zpívání, ale i práci a také některé výlety, zvláště pak “zahajovací výlet” na začátku září.

Vyvrcholením celoroční činnosti je dvou-týdenní tábor, na který jezdíme pravidelně vždy hned na začátku letních prázdnin. Tábor je pro celý oddíl největším podnikem. V přírodě a s kamarády, společně, kdy se všichni spoléháme na vzájemnou bratrskou pomoc, prožíváme do jednoho mocné zážitky přes legraci při hrách až po čistou radost z vlastní vykonané práce…

Tábor 2017