Betlémské světlo 2019

A je to tu zase, vánoční čas nadešel a naším posláním se opět stalo Světlo z Betléma, ktéré předáváme hned několika způsoby:

21. 12. 2019 – Rozvoz Světla vlakem

Sejdeme se nejpozději v 6:15 v hale Hlavního nádraží. Letos jedeme směr Luhačovice a akce je jen pro vybrané členy. Vzorně upravený kroj se všemi náležitostmi je samozřejmostí.

23. 12. 2019 – Vánoce na radnici

Den před Štedrým dnem rozdáváme kolemjdoucím světlo na nové brněnské radnici v rámci akce přichystané městem. Naše služba zde bude začínat ve 12:30 a končit 15:30, takže nejlépe sraz 5-10 minut před začátkem v průchodu do radnice. Po skončení služby je možnost projít si radnici a navštívit její přichystaný program. Opět je na akci potřeba plně osazený a vyžehlený kroj.

24. 12. 2019 – Roznos Světla po naší Čtvrti

V ranních hodinách Štědrého dne roznášíme Betlémské světlo až do domu těm, kteří si o to požádají a vhodí svoji adresu se jménem do připravené schránky v kostele sv. Augustina. Na tuto akci jsou zvaní všichni členové družin našeho oddílu. Konec záleží na počtu roznašečů a adres. Sraz bude jako každoročně v 8:30 před farou kostela na náměstí Míru. Roznášíme také v kroji a Lucernu se svíčkama s sebou.