Soutěž o nejvyšší stožár!

S blížícími se termíny táborů se bohužel, nenávratně blíží i termíny stavěček. Stavěčka je období zhruba týden před táborem, kdy se musí udělat hromada manuální práce, aby bylo možné tábor vůbec realizovat. Tábořiště, které vzniká převážně na stavěčce, pak dává táboru tvář. Dominantou celého tábořiště pak bývá stožár. Na stavěčkách mnoha oddílů se podílí nejen oddílové rady, ale i spousta známých, místních a rodičů dětí.  Místní traktorista který posekal louku, tatínci dětí kteří kopou latrínu, oddílová rada stavící kuchyň – všichni tito lidé, fyzicky pracující v horkém letním dni, jistě ocení malé “díky” v podobě lahve piva vychlazeného v místním potůčku. Pivo, stejně jako jiný alkohol, však devět z deseti střediskových hospodářů nerado vidí ve svých účetních knihách (zcela oprávněně) a tak je většinou hrazeno z vlastní kapsy oddílových vůdců nebo, v případě nejhorším, samotných pomocníků.  Rozhodli jsme se, že letos nějakému oddílu pomůžeme vyjádřit díky všem ochotným dobrovolníkům, bez kterých by jejich tábor nevznikl a ocenit dobře odvedenou práci. Proto oddílu, který letos vztyčí nejvyšší stožár zaplatíme basu piv.

Pravidla soutěže:

  1. Soutěž pořádá 88. oddíl – dále jen pořadatel.
  2. Oddíl do soutěže může přihlásit pouze dospělý člen.
  3. Oddíl, který se soutěže chce zúčastnit se musí přihlásit skrz přihlašovací formulář
  4. Oddíl, který se soutěže účastní pak musí poslat fotku svého stožáru, jeho výšku a fotodokumentaci dvou nezávislých způsobů měření výšky stožáru. Učinit tak musí do 28.6 2017
  5. Výška stožáru se počítá od země až po špičku, část v zemi se nepočítá. Stožár nesmí být ničím nastavován a musí stát samostatně (kotvící lana jsou povoleny).
  6. Předání výhry proběhne dle domluvy s výhercem. Je možná i forma zpětného proplacení účtenky.
  7. Pořadatel si vyhrazuje právo zúčastněný oddíl ze soutěže vyloučit bez udání důvodů.
  8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění pravidel. Zároveň se zavazuje, že každý takový krok řádně odůvodní.

 

Pijte zodpovědně, s mírou a dodržujte zákony.