Registrace do Junáka za rok 2020

/1/ Základní informace o registraci

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s žádostí o zaplacení registračního poplatku, který se vztahuje k příštímu kalendářnímu roku 2020.

Jedná se o částku, která je složena ze tří částí. První část, kterou tvoří necelá třetina částky, je členský příspěvek do vyšších organizačních jednotek, který pokrývá náklady na provoz ústředních, krajských a okresních orgánů Junáka. Dále pojištění řádně registrovaných členů na všech pořádaných akcích a také se zpětně přerozděluje i na vybrané akce. Další část (necelá sedmina celku) pokrývá náklady spojené se skautskými časopisy a členskou kartu. Zbytek částky je odváděn na činnost našeho střediska potažmo oddílů. Pro podrobnější informace můžete kontaktovat mě. 

/2/ Platba registrace

Letošní částka činí 750,- na každého registrovaného člena v našem středisku. Prosím o provedení Vaší platby do neděle 29. 11. 2019.

Platbu lze provést:

  • Osobně v hotovosti před nebo po schůzce našim vedoucím.
    (Bude Vám vystaven doklad o přijetí.)  Neposílejte prosím částku registrace po Vašich dětech.
  • Bankovním převodem na účet č.: 4 010 038 908 / 2010, Fio banka a.s., kde variabilním symbolem je rodné číslo dítěte + do poznámky uveďte případnou výši daru.

V případě platby bankovním převodem sdělte tuto informaci taktéž e-mailem na: dominik.mozek@gmail.com (vedoucí oddílu)

Pokud chcete naši činnost více podpořit, můžete zaplatit jakkoliv vyšší částku (na požádání Vám můžeme vystavit darovací smlouvu neziskové organizaci pro odpočet daně z příjmu). Bez dotací a darů by naše středisko nedokázalo dostatečně materiálně zaopatřit pořádané akce a proplácet náklady spojené s kvalifikací a vzděláním vedoucích.

Děkujeme za důvěru, kterou v nás vkládáte i za včasné zaplacení registrace.

Vedoucí Vašich dětí