Družiny

Jako většina oddílu v Junáku i my používáme družinový systém. Děti jsou rozděleny do družinek podle věku.  U nás jsou tyto družiny:

Sokolíci

Jedná se o družinu těch nejmladších dětí, většinou chodících do první třídy. Děti se zde učí základní dovednosti a začínají se připravovat na vlčácký slib. Družinu vedou Minerálka a Luke.

kalendář Sokolíků

Káňata

Tato družina je určena pro trochu starší kluky (3.-5. třída). Kluci se zde připravují nejen na slib, učí se skautským dovednostem ale také se připravují na závody vlčat. Družinku vede, Forrest a Bejk.

kalendář Káňat

Ostříži

Družina těch nejstarších kluků z oddílu. Kluci jsou vedeni k samostatnosti a učí se brát zodpovědnost nejen za sebe ale i za ostatní. Tuto družinu vede Mozek.

kalendář Ostřížů