Zahajovací výlet – upraveno

Doplněno o podrobné informace:

Sraz: 14. 9. 2019 v 8:45 ve vestibulu Hlavního nádraží
Návrat: 15:59 tamtéž
S sebou: skautský kroj, jídlo a pití na celý den, 30 kč, pláštěnku, oblečení do přírody, dobrou náladu


Původní text:

Vážení rodiče, bratři skauti a vlčata,

se začátkem tohoto školního roku (2019/2020) nás všechny čeká zahajovací výlet, který se již neúprosně blíží.
Dovolím si Vás předem informovat ohledně termínu výpravy a dále Vás požádat o rezervaci daného data pro Vaše syny, protože účelem letošní výpravy nebude “pouhé” zahájení naší roční skautské činnosti, ale navíc se kluci na výpravě dozví něco o velkých změnách ve vedení našeho oddílu.

Zahajovací výlet proběhne 14. 9. 2019 a bude probíhat přibližně od 9:00 do 16:00 tedy jako běžný jiný výlet na celý den, kde trasa bude dlouhá přibližně 10 km.

O podrobnějších informacích Vás budeme kontaktovat později a to nejen zde, ale i po e-mailu, jak jste zvyklí.

Přeji odpočinkové prázdninové dny

Václav Chvíla
vedoucí oddílu

Registrace do Junáka na rok 2019

/1/ Základní informace o registraci

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s žádostí o zaplacení registračního poplatku, který se vztahuje k příštímu kalendářnímu roku 2019.

Jedná se o částku, která je složena ze tří částí. První část, kterou tvoří necelá třetina částky, je členský příspěvek do vyšších organizačních jednotek, který pokrývá náklady na provoz ústředních, krajských a okresních orgánů Junáka. Dále pojištění řádně registrovaných členů na všech pořádaných akcích a také se zpětně přerozděluje i na vybrané akce. Další část (necelá sedmina celku) pokrývá náklady spojené se skautskými časopisy a členskou kartu. Zbytek částky je odváděn na činnost našeho střediska potažmo oddílů. Pro podrobnější informace můžete kontaktovat vedoucího oddílu.

/2/ Platba registrace

Letošní částka činí 750,- na každého registrovaného člena v našem středisku. Prosím o provedení Vaší platby do neděle 2. 12. 2018.

Platbu lze provést:

 • Osobně v hotovosti před nebo po schůzce našim vedoucím.
  (
  Bude Vám vystaven doklad o přijetí.)

 • Bankovním převodem na účet č.: 4 010 038 908 / 2010, Fio banka a.s., kde variabilnísymbolem je rodné číslo dítěte + do poznámky uveďte případnou výši daru.

Neposílejte prosím částku registrace po Vašich dětech. V případě platby bankovním převodem sdělte tuto informaci taktéž e-mailem na: v.chvila@seznam.cz (vedoucí oddílu).

/3/ Závěrem…

Pokud chcete naši činnost více podpořit, můžete zaplatit jakkoliv vyšší částku (na požádání Vám můžeme vystavit darovací smlouvu neziskové organizaci pro odpočet daně z příjmu). Bez dotací a darů by naše středisko nedokázalo dostatečně materiálně zaopatřit pořádané akce a proplácet náklady spojené s kvalifikací a vzděláním vedoucích.

Děkujeme za důvěru, kterou v nás vkládáte i za včasné zaplacení registrace.

Vedoucí Vašich dětí

Termíny schůzek pro rok 2018/2019

Vážení rodiče,

na zahajovacím výletě jsme sestavili termíny schůzek dle dispozic vedoucích a všech dostupných informací od Vašich synů.
Někteří z kluků již byli přeřazeni do starších družin a dále jsme některé družiny rozšířili o nováčky. Přesné informace jsme vám předali na Vaše uvedené e-mailové adresy a proto si zde dovolím uvést pouze termíny schůzek pro jednotlivé družiny:

Sokolíci – čtvrtek od 16.45 do 18.15
Káňata – úterý od 16.00 do 18.00
Ostříži – pondělí od 17.00 do 18.45
Změny jsou vyhrazeny.

V případě nějakých nejasností či potřebné změny termínu nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,
Václav Chvíla
vedoucí oddílu

Zahajovací výlet 2018

Milí skauti a vlčata,

srdečně Vás zveme na zahajovací výpravu! Neváhejte vzít Vaše kamarády s kterými byste rádi skautovali, protože zahajovací výlet je na takovou pozvánku ideální příležitostí.

Sraz: sobota 8. 9. v 8:20 ve vestibulu hlavního nádraží
Návrat: v 15:04 tamtéž
S sebou: tradiční výbava na výlet (jídlo, pití, pevnější boty) skautský kroj, 50 Kč na jízdné, kartičku prokazující věk pod 15 let (ideálně skautská průkazka)
Trasa povede kolem Střelic.

Na Vás všechny se těší,
vedení 88. oddílu

Skautská pouť

Skautská pouť brněnské diecéze do chrámu jména Panny Marie ve Křtinách proběhne 21. 4 . 2018.

Sraz: 21. 4. 2018 v 8:40 v hale Hlavního nádraží v Brně
S sebou: 120 Kč (jízdné a startovné), kroj, papír (blok) a psací potřeby, pevnou obuv, KPZ a dobrou náladu
Konec: u klubovny s předpokládaným příjezdem v 17:00 (Akce je zakončena mší v 15:30, návrat je tedy pouze odhad, vedoucí akce dá vědět pomocí SMS přesný čas návratu.)
Odpovědný vedoucí: Václav Chvíla, vedoucí oddílu, 775 586 600
Oficiální plakátek: https://91.ignisbrno.cz/obrazky/skautska_pout_2018.jpg

Závod vlčat a světlušek

Milá vlčata,

letos se pro vás odehrává nejdůležitější závod v tomto roce. Jedná se o ZVaS, kterého se každý ročník účastníme. Připravte proto veškeré svoje dovednosti, které sbíráte na schůzkách výletech či táboře a předvěďte je vašim vrstevníkům.

Sraz: 7. 4. 2018 – před klubovnou v 8:10
S sebou: 2x jízdné na tři zóny (100 + 101 a 310), kroj, papír (blok) a psací potřeby, pevnou obuv, oblečení na převlečení (nesoutěží se v kroji, ale ten je potřeba na slavnostní zahájení i ukončení), KPZ, soutěživou náladu a týmového ducha
Konec: u klubovny s předpokládaným příjezdem 15:45 (závod má až 200 účastníků, proto nelze konec přesně stanovit)

Těší se,
vedení družin Káňat a Sokolíků

Deskohraní s 89. oddílem

Milovníci deskovek,

jste srdečně zváni na akci, kterou pro celé naše středisko pořádá 89. oddíl.

Co?
Večer plný zábavy s deskovými hrami. Pro vlčata/světlušky, skauty/skautky, rovery/rangers
našeho střediska axinit Brno, hosté jsou taktéž vítáni.
Kde a kdy?
Na Údolní 24, 23. 3. 2018 začátek 16:30.
Jak dlouho?
Pro vlčata/světlušky do 18:30. Pro skauty/skautky 20:00 Starší mohou zůstat i déle.
Co s sebou?
Dobrou náladu a občerstvení pro všechny (brambůrky, minerálku… ). I vlastní deskovou
hru.

Zimní olympijské hry – Rybník 2018

Příznivci zimních her,

příští víkend (23. – 25. 2. 2018) nás čeká celoodílový srub na základně u Rybníka. Bližší info v plakátku nebo zde:

Sraz:
pátek 23. 2. 16:30 v hale hlavního nádraží v Brně

Návrat:
neděle 25. 2. 15:37 v hale hlavního nádraží v Brně

S sebou:
spacák, karimatku, ešus, lžičku, hygienické potřeby,
dostatek dostatečně teplého oblečení (budeme většinu času trávit
venku), pořádné boty, přezůvky, baterku, kroj, večeři na páteční
večer, vše úhledně sbalené do jednoho batohu, který sportovec
odnese 4,5 km od vlaku na srub

Cena:
350,- Kč

Kam pojedeme?
místo konání olympiády bude náš nový srub – Rybník, který se nachází
cca 4 kilometry od České Třebové

Důležité upozornění:
Děti prosím přihlaste do čtvrtku 22. 2. emailem nebo smskou vůdci oddílu:
Václav Chvíla:
v.chvila@seznam.cz
775 586 600

Vánoční celooddílová výprava

Milí Sokolíci, Káňata a Ostříži, tímto jste všichni zváni na naši tradiční adventní výpravu, která letos směřuje do historického univerzitního města kousek od Pardubic, do Hradce Králové.

Sraz: pátek 8. 12. v 16.15 na hl. nádraží
Návrat:
neděle 10. 12. v 16.20 tamtéž
S sebou: jídlo na pátek (večeře), teplé oblečení a boty na ven, také vhodnou obuv a oblečení dovnitř, karimatku, spacák, hygienické potřeby, šátek, běžné věci na schůzku a batoh, který potřebné věci vhodně pojme. Jedeme v kroji!
Cena:
700,-

Přihlašte prosím svého syna závaznou přihláškou nejpozději týden před akcí,
to je 1. 12. 2017.
Na základě přihlášky předem kupujeme lístky do vlaku a rezervujeme ubytování v klubovně místních skautů.

Na Tvoji účast se těší vedení 88. oddílu!

S případnými dotazy se obracejte na vůdce oddílu:
Václav Chvíla, 775 586 600

Registrace na rok 2018

Vážení a milí rodiče,

obracím se na Vás s žádostí o zaplacení registračního poplatku, který bude na příští rok 2018 činit 750 Kč. Dále bych Vás chtěl požádat o zaplacení této částky do neděle 17. prosince 2017.

Platba lze provést:

 • hotově před nebo po schůzce našim vedoucím (bude vystaven doklad o přijetí)

 • Bankovním převodem na účet č.: 4 010 038 908 / 6800, Sberbank CZ a.s.,
  (variabilním symbol je rodné číslo dítěte + do poznámky uveďte případnou výši daru)
  V tomto případě prosím o informaci, že jste platbu provedli na mail: v.chvila@seznam.cz

Registrační poplatek je složen z části, kterou skautské středisko odvádí na vyšší organizační jednotky Junáka a z částky určené pro vlastní provoz.

Z odváděné částky se pokrývají náklady na provoz ústředních, krajských a okresních orgánů Junáka, pojištění řádně registrovaných členů na všech pořádaných akcích a také se zpětně přerozdělují i na vybrané akce. V ceně registrace je i skautský časopis.
(Více na: http://casopisy.skaut.cz/)

Pro Sokolíky budeme objednávat „Světýlko“, pro Káňata a Ostříže „Skaut”. Lze si však zvolit jiný, pokud nám to do 17. 12. 2017 sdělíte.

Pokud chcete naši činnost více podpořit, můžete zaplatit jakkoliv vyšší částku (na požádání Vám můžeme vystavit darovací smlouvu neziskové organizace pro odpočet daně z příjmu). Bez dotací a darů by naše středisko nedokázalo dostatečně materiálně zaopatřit pořádané akce.

Děkuji za důvěru, kterou v nás vkládáte i za včasné zaplacení registrace.

S pozdravem, vedoucí Vašich dětí.

Pro případné dotazy se obracejte na vůdce oddílu: Václav Chvíla, v.chvila@seznam.cz, 775 586 600